Ֆիլոս Սոկրատ

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Ֆիլոս Սոկրատի ֆոտոռոբոտ` կազմված ՀՀ ոստիկանության կողմից

Ֆիլոս Սոկրատ` հույն փիլիսոփա, "նիչիվո սլիշկըմ" դարակազմիկ մտքի հեղինակ:

Ստեղծվելով Ռուսաստանի ամենայն հայոց միության առաջանիստ Արա Աբրահամյանի թեթեւ ձեռամբ՝ Ռուսաց լեզվի մաստեր կլասի արդյունքում՝ Ֆիլոս Սոկրատ տերմինն այժմ կիրառվում է ամեն տեսակ անհայտ աղբյուրներից եկած աֆտարիտետնի տեղեկությունները հաստատելու նպատակով։ Նույն նպատակին են ծառայում բրիտանացի գիտնականները, փորձանգետները եւ այլ։

Ֆիլոսը հանգստանում է

Ֆիլոսի հետևորդները

2010 թվականի հուլիսին Յուրմալայի` Եվրավիժման էլ ավելի անհաջող քոփի-փեյսթ "Նովայա Վոլնայում" բոցեց մեր հայեցի երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը: Ասենք, կարող եք կարդալ մաստեր-կլասի տեքստը ստորև, բայց ավելի լավ է տեսնել սեփական աչքերով ու ցխվել:

Какой сегодня настрой?
-ես ֆսյօ վրեմյա տակայա ակտ, օչեն խ խառաշո զդե՞ս, յա վաշե նի... ուստաալահ... յա լուբլու վաշե ռաբոտած, ֆսյո վրեմյա յա խաչու պիծ: 
էտօ սամի գլավնի էտօ:
А на море была, на море пела?
-նա մօրե բիլա, դա՝ դա՝ պելա, օչեն ծոպլայա վադա՜ ի օչեն կռասիվի մօրե՜, յա կուպա՜լա, օչեն խառաշո կուպա՜յու ի... զագարել:
-սամի գլավնը շտո նա սցենա բիծ էտօտ ըըը չե՛սնի բիծ... ի տօլկը նի պենյա էտը, էտը տակ ըըը դվըը կը շտո բ բօլշե ըհհհ, տանցվա՛լ,
 ֆսյօ վրեմա էտը խ խառաշո... ի ո՛ւլյիբկա ո՛ւլյիբկա սամը գլավնա:

Օրինակներ

  • Դիցուք կիրառման դասական օրինակ։
  • Սա էլ պակաս բոմբ օրինակ չի