Նիչիվո սլիշկըմ

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search
"Նիչիվո սլիշկըմ" դիմում է սերունդներին Ֆիլոս Սոկրատը դարերի խորքից

Նիչիվո սլիշկըմ (հին հունարեն` τίποτα περισσότερο)` Ֆիլոս Սոկրատի փիլիսոփայության հիմնական միտքը:

Նախապատմություն

Դարերի ընթացքում այս հանճարեղ պնդումը մոռացվել էր, սակայն այն վերադարձվել է սերունդներին Ռուսաստանի հայերի պատվավոր նախագահի շնորհիվ:

Թևավոր խոսքը հայոց ինտերնետներում

Նիչիվո սլիշկըմ արտահայտությունը օգտագործվում է արդի հայոց ինտերնետներում տեղի և անտեղի կերպով: Հայեցի օգտագործման օրինակ (պռուֆլինկ էլ ունենք, չմտածեք).

- կամռադ սրա լինքը կտա՞ս, կամ եթե ուրիշ լինք կա էլի, մոտս էրկու րոպե նվագում ա, ու կանգնում անտերը
- nichivo slishkm, bayc talis em :))