Սփիւռք*

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search

սփիւռք* (սփյուռք*)֊ spyurk.am։ դիասպորա* ապակենտրոնացված սոցիալական ցանցի հայկական հանգույց։ սփիւռք*ում բնակվում են սփիւռք*ահայերը։ սփիւռք* տեղի ցմահ եւ միակ վարչապետը կողմնակի անցանց մ․ ֊ն է։ սերվերները գտնվում են Խոսրովի արգելանոցում, միջնադարյան Հավուց Թառի վանքի տակ։ հավանաբար խոնավ, բորբոսնած նկուղներում փրուֆլինկ։

սփիւռք*ը մի ժամանակ մեռած էր, հիմա ոչ (2018 ապրիլի դրությամբ)։ Օրհնյալ է հարությունը սփիւռք*ի:

սփիւռք*ի քաղաքացի դառնալու համար իրոք անհրաժեշտ է հրավեր, որը ձեզ միայն կարող է տրամադրել սփիւռք*ահայերից մեկը։

սփիւռք*ը միայն ինտելլեկտուալ սփիւռք*ահայերի համար ա` փրուֆլինք։

սփիւռք*ահայ եւ թվիթթերահայ դարավոր բախման օրինակ

չ'շփոթել սփյուռքի եւ սփյուռքահայի հետ։

սփիւռք*ի պաշտօնական լեզուն հայերէնն ա։ սփիւռք*ի վեհը պարտաւոր ա գրել դասական ուղղագրութեամբ։ ու լինի ծրագրաւորող։ կամ ձեւանայ։