Նրա դերը ռուսական հեղափոխության մեջ

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search

Նրա դերը ռուսական հեղափոխության մեջ մեմը բացահայտում է անձի կամ իրադարձության կարևորությունը արտացոլելով նրա ազդեցությունը ռ

«Ճաշակը և նրա դերը ռուսական հեղափոխության մեջ» խոսքը չկոնֆերանսին

ուսական հեղափոխության կտրվածքով։

Մեմը սկիզբ է առել Իլֆ և Պետրովի «Ոսկե Հորթը» գրքի Վասիսուալի Լոխանկինը և նրա դերը ռուսական հեղափոխության մեջ գլխի անվանումից։

Կիրառություն

Եթե դուք գիտեք ինչպես այն օգտագործել, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք գիտեք նաև նրա դերը ռուսական հեղափոխության մեջ։ Ասենք՝

Վիվասելը և նրա դերը ռուսական հեղափոխության մեջ

կամ

Ճաշակը և նրա դերը ռուսական հեղափոխության մեջ