(:

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search

(: ֊ չ'շփոթել մեյնսթրիմ թարս խնդուկի հետ՝ :) քանզի այն բնավ սփիւռք*ահայեցի չէ