չտեսություն:Ազատում պատասխանատվությունից

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search

չՏեսությունը Ձեզ հասցված որևէ վնասի համար պատասխանատվություն չի կրում, քանի որ այն ազատ ստեղծված կամավոր միավորում է:

Բացի այդ չՏեսությունը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր կողմից ավելացված ցանկացած ինֆորմացիայի փոփոխման, ջնջման և խմբագրման համար: Սակայն չՏեսությունում չի խրախուսվում քննարկումներում ստորագրված գրառումների մեջ փոփոխություններ անելը, քանզի դա պատմություն է և այն պետք է մնա այնպես, ինչպես իրականում եղել է: