Սակայն

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search

Սակայնը բառ ա որն ունի լայն սպեկտրի կիրառություն և մի տեսակ ակնարկում է ռուսերեն «օդնակը»-ն։ Կարող է հաջողությամբ փոխարինել հետևյալ մեմերը․ փաստորեն, տեսար ինչ եղավ, նայս փիք, լոլ, վայ քու արա, ցանկը ընդլայնելի է։

Սակայն, սակայն բառը օգտագործելն ավելի վեհ ա։ Ու դա հաճախ արվում է սծիլի համար։

Օրինակ, նայս փիք մեկնաբանության տեղը եթե լինում է սակայն ապա անմիջապես ստեղծվում է մեկնաբանողի -- խորը հոգու և ինծելեկտի մասին կայուն համոզմունք։