Պուպուլար

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Moar.jpg Այս էջը պահանջում է ավելի շատ նկարներ, տառեր և այլ պոէտիկ բաներ:

Պուպուլար (հայ․ պուպուլ, հայ. լար, անգլ․ պոպուլար) ( «լար» վերջույթը վերջավորությունը բնավ կապ չունի թուրքերեն «լար» վերջավորության հետ):

Պուպուլար են լինում այնպիսի ասենք իրերը, որոնց միջոցով այդ իսկ իրերի տերերը փորձում են մեծ/երկար պուպուլի տպավորություն թողնել շրջակա միջավայրի վրա։ Պուպուլար պրոդուկտներից են ասենք Նիվա կամ Համեր մակնիշի ավտոմեքենաները, Այֆըն մակնիշի հեռախոսները կամ ամենաքիչը Նոկիա 8800 հեռախոսները. ցանկը շարունակելի է։