Սփյուռքահայ

չտեսություն-ից
Jump to navigation Jump to search

չ'շփոթել Սփիւռք*ահայ ֊ ի հետ